Dental WorldPrivacy beleid

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven

alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Dental World treft handel met tandarts organisaties en is daarom niet verplicht om een AVG op te stellen.